regression til tidligere liv i Esbjerg

Regression til tidligere liv: Udforsk dybere lag af din sjæl


Regression til tidligere liv er en terapeutisk metode, der giver mulighed for at udforske dybere lag af ens bevidsthed ved at genkalde erindringer og oplevelser fra tidligere liv. Gennem denne form for terapi kan man opnå større selvindsigt, forståelse og helbredelse på både fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt plan.

Hvordan fungerer regression til tidligere liv?

Under en regressions session guider en erfaren terapeut dig gennem en dyb afslapnings proces, der tillader adgang til dit underbevidste sind og erindringer fra tidligere liv. Du vil blive ført tilbage i tiden til forskellige livsstadier eller oplevelser, hvor du kan udforske og bearbejde følelser, relationer og begivenheder, der stadig påvirker dig i dag.

Fordelene ved regression til tidligere liv:

  • Selvindsigt og helbredelse: Gennem genoplivningen af tidligere livsoplevelser kan du opnå dybere forståelse for dine nuværende følelsesmæssige reaktioner og mønstre samt mulighed for at helbrede gamle sår.
  • Frigørelse af blokeringer: Terapien kan hjælpe med at identificere og frigøre følelsesmæssige, mentale og åndelige blokeringer, der hindrer din personlige vækst og trivsel.
  • Åndelig udvikling: Regression til tidligere liv kan åbne op for en dybere forbindelse til din åndelige essens og give indsigt i din sjæls rejse gennem tid og rum.

I en regression til tidligere liv session guider jeg dig gennem en terapeutisk oplevelse med fokus på at udforske din sjæls rejse og mulige tidligere inkarnationer.


Her er, hvordan en typisk session kan forløbe:

Forberedelse og indledning: Vi starter med en varm velkomst og en kort samtale for at etablere tillid og komfort. Jeg sikrer, at du føler dig tryg og klar til at udforske dette dybtgående emne.

Afklaring af intention: Vi sætter en intention for sessionen, hvor vi ønsker at udforske eventuelle tidligere liv, der kan have relevans for dine aktuelle udfordringer, mønstre eller relationer. Jeg opfordrer dig til at formulere eventuelle specifikke spørgsmål eller intentioner, du har for sessionen.

Induktion af regression: Jeg guider dig ind i en dyb afslapning og fokus ved hjælp af hypnotiske teknikker, der gør det muligt for dig at dykke ned i din underbevidsthed og åbne op for erindringer fra tidligere liv. Vi udforsker din visualisering og følelser for at vække erindringer frem.

Udforskning af tidligere Liv: Mens du er i regression, udforsker vi sammen de billeder, følelser og oplevelser, der opstår, og arbejder med at forstå deres betydning og relevans for dit nuværende liv. Jeg stiller åbne spørgsmål og guider dig i at reflektere over dine oplevelser.

Integrering og opfølgning: Efter regressionen bringer jeg dig forsigtigt tilbage til en vågen tilstand, og vi diskuterer dine oplevelser og eventuelle indsigter, du har fået. Jeg hjælper dig med at integrere de erfaringer, du har haft, og give dig råd om, hvordan du kan anvende dem til at skabe positive forandringer i dit liv.

Hele sessionen tilpasses dine individuelle behov og mål, og jeg er her for at støtte dig på din rejse mod personlig vækst, forståelse og empowerment.

Tag det første skridt mod indre udforskning:

Hvis du søger at forstå dig selv dybere og frigøre dig fra begrænsende mønstre, så kontakt os i dag for at planlægge din regression til tidligere liv. Lad os sammen åbne op for døren til din sjæls skatkammer og skabe mulighed for indre healing og vækst.

Made by Web.dK